ProCERT / KRP

Het kwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Zorgverzekeraars zullen het KRP gebruiken voor het verstrekken van vergoedingen. Ik ben in het bezit van het diploma Medisch Pedicure, volg de benodigde bijscholingen en trainingen en ben daardoor geregistreerd in het KwaliteitsRegister, waardoor de behandeling van Diabetici en Reuma-patiënten geheel of gedeeltelijk vergoed zal worden.
Zie website: www.kwaliteitsregisterpedicures.nl