Oncologisch VoetzorgVerlener (OVV)

OVV behandeling

bron: de Medische Voet

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Hij/zij is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (mits de situatie dat toelaat) en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam zoals: de behandelend arts/oncoloog of oncologisch verpleegkundige.
Het doel is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund.

 

Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u een OVV laat weten of u onder behandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Een kankerpatiënt mag namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan. Een OVV kan overleg plegen met uw medisch specialist.
De eerste afspraak bij een OVV is een intakegesprek. Als u actief wordt behandeld tegen kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Uiteraard behandel ik de oncologische patiënt na toestemming van en in overleg met de behandelend arts. Mocht u vragen hebben dan ben ik te bereiken via e-mail of telefoon.

Ik ben in het bezit van het diploma Oncologisch VoetzorgVerlener (OVV).
Op 21 maart 2014 heb ik het diploma behaald voor een nieuwe specialisatie:
Oncologisch VoetzorgVerlener (OVV).
Voor deze specialisatie heb ik een specifieke opleiding gevolgd bij ‘de Medische Voet’ * met stages in het MCA (Medisch Centrum Alkmaar) afdeling Oncologie, inloophuis ’t Praethuys te Alkmaar en het Hospice Alkmaar.

Van de 7500 geregistreerde pedicures (in het kwaliteitsregister) in Nederland behoor ik tot de eerste 57 met deze oncologische specialisatie. Inmiddels zijn er nu circa 250 voetzorgverleners met een oncologie specialisatie in Nederland.

Een Oncologisch Voetzorgverlener is zich bewust van de implicaties van de ziekte kanker en van de behandeling ervan, en kan een veilig en doelmatig voetzorgverleningstraject inzetten in afstemming met de behandelend arts of verpleegkundige.

folder oncologisch voetzorgverlener: te verkrijgen in de praktijk

*‘de Medische Voet’ = kennis-platvorm voor integrale voetzorg

Graag tot ziens in mijn praktijk!

N.B.: Voor verdere informatie kijk in het menu onder risicovoeten: Kanker
en de subpagina van deze pagina: ‘voetzorg bij kankerpatiënten’

Belangrijk:
Vraag voordat u naar een OVV komt, schriftelijk toestemming aan u behandelend arts (oncoloog) of (oncologie-)verpleegkundige dan kan de behandeling tijdens uw eerste bezoek meteen van start gaan. Mocht u deze toestemming nog niet hebben, dan kan uw pedicure dit ook voor u in orde maken. Echter moet er dan gewacht worden op toestemming, er mag dus nog geen behandeling plaatsvinden.