NMMV

fotograaf Herbert Wiggerman

Fotograaf Herbert Wiggerman

De medisch pedicure van Medische voetzorg Stede Broec is lid van de NMMV.
De beroepsvereniging NMMV is opgericht om een verschil te maken tussen de (medisch)pedicures – van wie de kwaliteit niet geborgd is – en de medisch voetzorgverleners, die wel over toetsbare kennis en vaardigheden
beschikken.

Verbreding en verdieping van kennis is noodzakelijk om voor
het groeiend aantal mensen met ernstige chronische ziekten veilige
voetzorg te kunnen garanderen.

De medisch voetzorgverlener is gespecialiseerd in het behandelen van:

 • De diabetische voet (inclusief patiënten met de risicoclassificatie
  Simm’s 1, 2 en 3)
 • De reumatische voet
 • De oncologische voet
 • Overige risicovoeten

De medisch voetzorgverlener heeft onderwijs gevolgd van medisch specialisten
en stages gelopen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zoals hospices
en inloophuizen. Deze specifieke voetzorgbehandeling wordt uitsluitend gegeven
in afstemming met de behandelaars.

Nascholing:
Om de kennis en kwaliteit van medisch voetzorgverleners op peil te houden,
zijn leden van NMMV verplicht tot jaarlijkse bijscholing op het gebied van
diabetes, kanker en reuma. Zoals in de medische zorg te doen gebruikelijk is.

Borging van kwaliteit:
De NMMV beschikt over een Medische Raad van Toezicht. In algemene zin
bewaakt zij de grenzen van de competenties en ziet erop toe dat de jaarlijkse
verplichtingen van leden worden nagekomen.

Wist u dat:……..

 • er jaarlijks 106.000 kankerpatiënten bijkomen?
 • de verwachting is dat dit aantal in 2020 zal oplopen tot 123.000 per jaar?
 • dat er meer dan 2 miljoen reumapatiënten zijn?
 • er op dit moment ruim 1½ miljoen diabetespatiënten zijn?

Om kosten in de zorg te besparen is veilige voetzorg noodzakelijk!

In algemene zin kan men stellen dat medicijnen de conditie van het lichaam
beïnvloeden. Kijkt men specifiek naar de behandeling met chemo, dan zijn
er ook ernstige bijwerkingen aan nagels en huid van voeten te verwachten.
Deze bijwerkingen kunnen o.a. zijn:

 • Hand/voet syndroom
 • Loslatende nagels
 • Overmatige eeltgroei
 • Extreem droge huid
 • Vorming van plaque

Het immuunsysteem wordt stil gelegd met chemo. Daarom is de patiënt
gedurende de behandeling extra gevoelig voor infecties. Voeten zitten in
schoenen, een broeierige, warme en vochtige omgeving. Het is dan ook
van het grootste belang de voeten regelmatig te laten controleren door
een OVV. Bijwerkingen van chemo kunnen tot 15 jaar na de laatste
behandeling aanwezig zijn.

De definitie van de Medisch- en Oncologisch Voetzorgverlener is:
De voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te
brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de
kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend
in afstemming met het oncologisch behandelteam!

Ook reumapatiënten kunnen te maken krijgen met problemen aan de
voeten. Zoals:

 • Nagelveranderingen
 • Huidproblemen
 • Stand afwijkingen/deformiteiten
 • Degeneratie

Dan is het fijn te weten dat de Medisch Voetzorgverlener u veilig kan
behandelen en tevens tijdig kan doorverwijzen naar een andere discipline
indien dit noodzakelijk blijkt. Ook kan de Medisch Voetzorgverlener u van
alle relevante informatie voorzien.

Diabetespatiënten kunnen een verhoogd risico lopen op het moment dat
er sprake is van gevoelsvermindering aan de voeten. Maar ook neuropatische
klachten kunnen bij langdurige diabetes voorkomen. Ook hier is regelmatige
controle noodzakelijk om te voorkomen dat de patiënt, zonder het te weten,
een verhoogd risico gaat lopen op wonden. Ook voor de diabetespatiënt is
het van belang te weten dat hun voeten in veilige handen zijn!
(Bron: www.nmmv.nl)