Specialiteiten

Mijn Specialiteiten
Als gediplomeerde pedicure heb ik me na de basisopleiding verder verdiept in specialisaties en technieken. Zo ben ik nog meer allround geworden in het uitoefenen van mijn beroep. Daarom kan ik u ook de onderstaande gespecialiseerde behandelingen aanbieden:

Medisch Pedicure:
De Medisch Pedicure is bevoegd om alle risicovoeten te behandelen, risicovoeten kunnen ontstaan t.g.v. reuma, diabetes mellitus, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Ook heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagel regulatie & -reparatie en anti-druk technieken. Deze specialisaties vergroten de behandelmogelijkheden van complexe voet- & nagelproblematiek.
Uiteraard werkt de medisch pedicure volgens vastgestelde richtlijnen en verwijst zonodig door naar andere disciplines zoals: huisarts, behandelend specialist, podotherapeut en orthopedisch schoenmaker.

Oncologisch Voetzorgverlener (OVV):
Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Hij/zij is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (mits de situatie dat toelaat) en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam zoals: de behandelend arts/oncoloog of oncologisch verpleegkundige. Het doel is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Naast de kwaliteiten met betrekking tot de voetverzorging beschikt een oncologisch voetzorgverlener ook over veel informatie voor de oncologische cliënt.

Podofile:
In mijn praktijk werk ik met het beveiligde computerprogramma Podofile: Software voor Pedicure en Podoloog. Hierin worden de cliëntgegevens ondergebracht en kunnen deze gegevens worden verwerkt voor behandelverslagen, verwijsbrieven naar arts of podotherapeut en voor het maken van facturen voor de zorgverzekeraar.

Dementie:
De benadering van dementerende cliënten vereist geduld en inzicht van de pedicure. Werkervaring en goede apparatuur zijn voorwaarden om in een ontspannen sfeer snel te kunnen handelen. Ik heb tijdens mijn werk als ziekenverzorgende in verpleeghuizen en op de dagbehandeling zeer veel ervaring opgedaan in de omgang met dementerende mensen.
Graag kom ik bij de cliënt aan huis of in de zorginstelling om de cliënt in zijn vertrouwde omgeving een voetbehandeling te kunnen aanbieden.

Diabetische voet:
Ruim 10 % van alle diabetische patiënten heeft complicaties aan hun voeten als gevolg van hun ziekte. Door mijn specialisatie ‘Diabetische voet” ben ik in staat professionele hulp en verzorging te verlenen. In veel gevallen wordt deze behandeling ook door de ziektekostenverzekering gedekt.

Vergoeding Diabetes patiënten:
Pedicurepraktijk Zuidwijk heeft m.i.v. 1 januari 2013 een samenwerkingsovereenkomst met Diazon (Ketenzorg voor diabetes patiënten). U kunt als diabetespatiënt een afspraak maken voor een pedicurebehandeling. U dient echter in het bezit te zijn van een verwijsbrief van de huisarts waarop ook de Simm’s classificatie is vermeld.
Kijk ook eens op: Vergoeding pedicure 2013

Reumatische voet:
Voor iemand met reumatische klachten is het noodzakelijk om een pedicure te zoeken die kennis heeft over deze ziekte en de gevolgen. Door mijn specialisatie kan ik goede adviezen geven over de te gebruiken materialen en hulpmiddelen en zorgen voor drukverlichting bij knobbels.

Vergoeding Reuma patiënten:
In de praktijk zijn behandelingen mogelijk voor reumapatiënten. Wellicht wordt deze behandeling (deels) vergoed via uw zorgverzekering. Vraag informatie bij uw zorgverzekeraar.
Of kijk op: Vergoeding pedicure 2013

Orthesiologie:
Deze specialisatie is van belang voor het ontlasten van diverse drukplekken, met name aan en tussen de tenen en voor het reguleren van de teenstand (bijvoorbeeld bij hamertenen)

Vilttechnik:
Deze techniek gebruik ik om bij hevige drukpijnen aan zowel de tenen als aan de voet direct verlichting te bieden.

Nagelbeugeltechniek:
Met behulp van metaal of kunststof maak ik een beugel op maat die bedoeld is om de nagel naar een juiste vorm te corrigeren.

Codecertificaat:
Het codecertificaat geeft aan dat ik als pedicure voldoe aan alle wettelijke- en branche-eisen die worden gesteld aan hygiëne, milieu en arbeidsomstandigheden.

Voet en onderbeenmassage:
Een heerlijke behandeling die ook tot doel heeft om de doorbloeding te verbeteren en om afvalstoffen te verwijderen. Een echte topper! De massage kan ook als aparte behandeling gegeven worden.

Schimmeldiagnostiek:
Een schimmelnagel geneest zelden of nooit vanzelf. Wanneer de nagel door een  schimmelinfectie is veroorzaakt, kan deze infectie zich langzaam uitbreiden. Mede daarom is behandeling noodzakelijk. Het is belangrijk om eerst vast te stellen of er een schimmel in het spel is en met welke schimmelsoort men te maken heeft. De pedicure met het certificaat Schimmeldiagnostiek is in staat een monster te nemen van de aangedane nagel.  Dit monster wordt opgestuurd naar het laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie van het UMC St. Radboud in Nijmegen. Daar wordt vastgesteld of er een schimmel aanwezig is en zo ja welke.  Naar aanleiding van de uitslag van het laboratoriumonderzoek kan een behandelplan worden opgesteld.

Vergoeding schimmeldiagnostiek:
Het onderzoek bestaat uit 2 delen: één deel voor het onderzoek en één deel voor afname biopt & behandelplan.
De kosten voor het laboratoriumonderzoek In het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen wordt vergoedt door uw ziektekostenverzekering tenzij het eigen risico nog niet is voldaan.
De kosten voor afname biopt betaald u aan de pedicure; deze kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.